Què fem?

 
La Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social fou creada l’any 2006 a Barcelona, i es tracta d’una organització sense afany de lucre que lluita contra les desigualtats socials, capacitant les persones per tal que resolguin els seus reptes i superin els seus obstacles per elles mateixes. Es tracta d’un equip de professionals i voluntaris que uneixen esforços i treballen conjuntament amb nois i noies en risc d’exclusió, joves extutelats i persones adultes, sovint immigrades al nostre país.
 

Rep novetats