Quantcast

ACOLLIDA

Oferim una acollida integral a través d’una primera atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada persona

FORMACIÓ

Itinerari de formació en llengües i primer contacte amb les TIC, a més d'orientació acadèmica i professional 

EMPRENEDORIA

Servei personalitzat a totes les persones que necessiten algun tipus d’assessorament en el seu projecte empresarial

JOVES I ESCOLA

Acompanyem el desenvolupament personal i professional de joves i preadolescents

HABITATGE

Suport d’habitatge i acompanyament a joves tutelats i extutelats per tal que puguin assolir l'autonomia

actualitat A servei solidari