Avís legal


1. – IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:
El titular d’aquesta website és: Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social amb domicili a Carrer de Sant Antoni Abat 61 amb número de CIF: G-64251192 Inscrit al Registre de Fundacions amb el número 2287.

Telèfon de contacte: 93 441 64 06

Correu electrònic de contacte: serveisolidari@serveisolidari.org

2. – CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Servei Solidari ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:
 
 1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Servei Solidari, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 3. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:
   
 • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa naciona
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuarisEl respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social
 • La protecció de la joventut i de la infància
 • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
 • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
 • En general, el respecte a la legalitat vigent

La Fundació Servei Solidari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Servei Solidari és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. – PRIVACITAT

5.1. – DRET D’INFORMACIÓ


En virtut del que disposa la normativa vigent de protecció de dades personal (L.O. 3/2018 i RGPD), l’informem que:
 
La Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social, amb domicili a C/Sant Antoni Abat, 61, 08001, Barcelona, és la responsable del tractament de dades personals.
 
Amb el consentiment que dóna lliurement, les dades que ens faciliti quan faci servir els formularis que trobarà a la web i les que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com ens les cedeixi, a la nostra base de dades i seran utilitzades per gestionar la prestació dels serveis que ens demani i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal mentre no ens indiqueu el contrari.
 
Els destinataris de la informació són els departaments i entitats en què s'organitza Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social com també el personal del centre i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions. Quan hi hagi obligació legal, les seves dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
 
Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-les, no podrem atendre'l correctament.

Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, la portabilitat i no ser sotmès/a a decisions basades exclusivament en tractaments automatitzats, com també revocar aquest consentiment enviant la seva sol·licitud a proteccio.dades@escolapia.cat.
 
Teniu dret a presentar un reclamació davant l’autoritat de control, l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), Calle Jorge Juan, 6.

5.2. – CONSENTIMENT DE L’USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

5.4. – ÚS D'ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet. Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.
 
Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.
 
Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
 
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. – MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Servei Solidari pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació Servei Solidari i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social amb número de CIF: G-64251192 Inscrit al Registre de Fundacions amb el número 2287 Avís legal
.

Rep novetats