Oferim suport educatiu en habitatge per a joves extutelats que provenen de la xarxa de protecció a la infància i l’adolescència de l’administració i treballem amb ells perquè adquireixin les competències necessàries per a esdevenir autònoms a la nostra societat.

Suport educatiu d’habitatge a joves ex tutelats per l’Administració

CONTACTE DEL PROGRAMA pontjove@serveisolidari.org

A Pont Jove volem centrar-nos en les potencialitats de cadascun dels joves. Som conscients de les dificultats que han trobat però treballem perquè puguin integrar-les en el seu projecte vital i esdevenir així persones autònomes amb un projecte personal propi.
 
Treballem de manera personalitzada, cada jove és una individualitat. Amb el jove s’elabora un pla de treball amb els objectius a assolir i els compromisos de cadascú. Les tutories individuals són l’espai per a revisar el progrés i l’evolució dels compromisos adquirits.
 
Evidentment la nostra feina és integral i contempla aspectes educatius, d’inserció al món laboral, suport econòmic, salut, suport jurídic o emocional. Només podem fer-ho si treballem en xarxa, tant amb les administracions públiques com amb les entitats privades que ofereixen serveis al jove.
 

El nostre model compta amb tres recursos diferenciats:

Pisos assistits: són pisos amb quatre joves de mitjana i presència diària de l’educador. Es un espai perquè el jove adquireixi aquelles eines bàsiques que li permetin una autonomia personal. Està destinat a joves entre 18 i 21 anys
Residència.

Cabestany: Espai residencial amb una presència continuada d’educadors. Està destinat a joves que segueixen estudis postobligatoris i que necessiten un suport centrat en l’educació formal i reglada. Està destinat a joves entre 18 i 21 anys.

Domus: pisos d’alta autonomia amb una presència puntual de l’educador. A través d’aquests pisos oferim suport puntual a joves que necessiten una intervenció més llarga, ja sigui per motius d’estudi, de suport laboral o de regularitzar els permisos de residència i treball. Està destinat a joves a partir dels 21 anys. El projecte pedagògic el compartim amb l’associació Punt de Referència.
 
El programa s’emmarca dins les actuacions concertades amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex Tutelat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA). 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

 
      

Amb la col·laboració de:

      

                 

Participació a la xarxa:

      
    

.

Rep novetats