Oferim suport educatiu en habitatge per a joves extutelats que provenen de la xarxa de protecció a la infància i l’adolescència de l’administració i treballem amb ells perquè adquireixin les competències necessàries per a esdevenir autònoms a la nostra societat.


Suport educatiu d’habitatge a joves extutelats per l’Administració

 CONTACTE DEL PROGRAMA pontjove@serveisolidari.org

A Pont Jove volem centrar-nos en les potencialitats de cadascun dels joves. Som conscients de les dificultats que han trobat, però treballem perquè puguin integrar-les en el seu projecte vital i esdevenir així persones autònomes amb un projecte personal propi.
 
Treballem de manera personalitzada, cada jove és una individualitat. Amb el jove s’elabora un pla de treball amb els objectius a assolir i els compromisos de cadascú. Les tutories individuals són l’espai per a revisar el progrés i l’evolució dels compromisos adquirits.
 
Evidentment la nostra feina és integral i contempla aspectes educatius, d’inserció al món laboral, suport econòmic, salut, suport jurídic o emocional. Només podem fer-ho si treballem en xarxa, tant amb les administracions públiques com amb les entitats privades que ofereixen serveis al jove.

El nostre model compta amb tres recursos diferenciats:

  • Pisos assistits: són pisos amb quatre joves de mitjana i presència diària de l’educador. És un espai perquè el jove adquireixi aquelles eines bàsiques que li permetin una autonomia personal. Està destinat a joves entre 18 i 21 anys.
  • Cabestany: Espai residencial amb una presència continuada d’educadors. Està destinat a joves que segueixen estudis postobligatoris i que necessiten un suport centrat en l’educació formal i reglada. Està destinat a joves entre 18 i 21 anys.
  • Domus: pisos d’alta autonomia amb una presència puntual de l’educador. A través d’aquests pisos oferim suport puntual a joves que necessiten una intervenció més llarga, ja sigui per motius d’estudi, de suport laboral o de regularitzar els permisos de residència i treball. Està destinat a joves a partir dels 21 anys. El projecte pedagògic el compartim amb l’associació Punt de Referència.
 
El programa s’emmarca dins les actuacions concertades amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA). 

 

 
      
Amb la col·laboració de:

      

                 

Participació a la xarxa:

      
    

.

Rep novetats