Entitats col·laboradores

A continuació trobareu els següents centres d’acollida on es duu a terme la derivació dels joves, el seguiment, el traspàs de les informacions d’interès, les intervencions educatives conjuntes quan sorgeixen conflictes, i la coordinació constant pel control de l’assistència i del comportament o necessitats dels joves.
 

CENTRES D'ACOLLIDA

CRAE’s: Pisos d’inclusió Maragall, Centre d’acollida Mas Pins, Bayt Al thaqafa, Centre Acollida Lledoners, Centre d’acollida CODA, SAEJ, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Idea, Centre d’acollida Gaudí, Estrep, CRAE Millà, Centre d’acollida Miralpeix, ISIL, Llar Betània, Iniciatives Solidàries, IPI...


ALTRES RECURSOS FORMATIUS

Es treballa amb els seus antics referents per conèixer el nivell d’alfabetització que va assolir en altres projectes i les característiques personals de cada jove. En ocasions, també es fan derivacions als recursos formatius que s’ofereixen en horaris de tarda. D’altra banda, també s’organitzen activitats conjuntes (torneig de futbol, visita al taller de perruqueria...) Aquests recursos són Bayt Al thaqafa i EICA .


COORDINACIONS DE CASOS

Per fer un seguiment acurat dels alumnes que tingui en compte totes les facetes de la seva vida diària, ens hem de coordinar amb els diferents recursos que fan servir quotidiànament, ja siguin centres residencials on viuen, altres recursos formatius, educadors de carrer, centres d'oci i/o formació en el lleure, etc. Alguns d'aquests recursos amb els que ens coordinem són: l’equip d’Educadors de Carrer i de SDI. Amb el Casal d’infants, Punt de referència, Clubs Esportius, Casals de Joves, Colònies Jordi Turull, Superacció, Centre d’acolliment temporal El Castell, CISTER Alberg per persones sense sostre, Fundació Putxet i  Bayt Al-Thaqafa.


SUPORT LEGAL

Per una banda realitzem xerrades informatives a càrrec del nostre Departament Jurídic.
Amb l’OFINCAPE (Oficina de cancel·lació dels drets penals) es deriva i s’acompanya als joves que tenen causes judicials o antecedents penals. I en ocasions, 
 els tècnics de Fiscalia es posen en contacte amb l’equip tècnic del projecte per demanar informes pedagògics i socials sobre els processos que fan els joves en el projecte.


ACTIVITATS CULTURALS

Al llarg del curs realitzem diferents activitats i/o sortides per conèixer els recursos educatius i culturals de l'entorn més proper, com per exemple:
Activitats a la Xarxa Antirumors.
Visites i activitats a la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu.
Activitats per apropar-nos i conèixer la cultura catalana a càrrec de l’Associació EnlaceBCN.
El Taller de Músics organitza una activitat de percussió anual.
Aquest any hem incorporat el voluntariat en les nostres activitats, com una eina que permeti als joves apropar-se a realitats diferents a les seves, incorporar els valors que es deriven de realitzar una feina altruïsta per algú altre. 
Xerrades que tracten temes d'interès pels joves: prevenció de drogues, sexualitat i mètodes anticonceptius a càrrec de l'entitat ABD, noves masculinitats a càrrec de l'entitat SAH, assessorament jurídic, entre d'altres. 

Rep novetats