Actualitat

Titular notícies

Dia Internacional de l'Educació 2022 - "Canviar el rumb, transformar l'educació"

Dilluns 24 Gener 2022


El 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l'Educació, en reconeixement al paper que pren l'educació en la pau i el desenvolupament. El lema d'enguany és "Canviar el rumb, transformar l'educació", i fa referència a les transformacions més importants que s'han de produir per garantir el dret fonamental de tots a l'educació i construir un futur més sostenible, inclusiu i pacífic.


La participació de la població d'origen migrat en el sistema educatiu espanyol ha augmentat lleugerament en els últims anys. Abans de la crisi econòmica del 2008 l'alumnat estranger representava el 9.8% del total. Posteriorment, va arribar a caure fins un 8.4% l'any 2016, i actualment se situa en el 9.9%.
 


Font: Ministeri d'Educació i Formació Professional


Per entendre l'efecte de l'alumnat d'origen migrat sobre el funcionament del sistema educatiu espanyol és important establir la relació entre aquest origen i l'estatus econòmic i sociocultural. A banda de les dificultats que suposa utilitzar una llengüa diferent de la parlada a casa al centre educatiu, les famílies d'origen migrat tenen un nivell de recursos econòmics i socioculturals més baix que la mitjana, la qual cosa afecta al procés i als resultats educatius. Aquests factors incideixen en una bretxa educativa entre l'alumnat natiu i migrat, que resulta molt desfavorable a la seva integració social (informació extreta de: Sociedad y Educación). 

Aquesta realitat posa de manifest la importància de reequilibrar el sistema educatiu i d'enfortir-lo com a bé públic i col·lectiu, tot seguint un model inclusiu i sostenible, que respongui a les necessitats de cada persona i col·lectiu. És precisament aquest model educatiu el camí cap a la igualtat d'oportunitats i a la inclusió en tots els àmbits laborals i socials. A Servei Solidari vetllem per l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d'exlusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, i ho fem mitjançant l'educació, l'emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral a les necessitats de persones i grups.

 

Últimes Notícies