Actualitat

Titular notícies

Participació al Congrés EUSARF

Dimecres 21 Setembre 2016

Dels dies 13 al 16 de setembre va tenir lloc a Oviedo el congrés Eusarf, un dels esdeveniments més importants en l’àmbit social i que se celebra bianualment.

Un dels treballs que es van presentar a l’Eusarf (European Scientific Association Residential and Family Care for Children and Adolescents) fou l’estudi sobre l'atenció als joves ex-tutelats: Evolució, valoració i reptes de futur. L'estudi el varen presentar la Carme Montserrat com a representant de la Universitat de Girona i en Joan Prat en representació de la Fundació Servei Solidari.
 
La Federació d’Entitats i Projectes Assistits (FEPA) i l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJET) van encarregar la redacció d’aquest estudi als professors Carme Montserrat, Ferran Casas i Clara Sisteró de l’Equip de Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERÍDIQV) de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.
 
L’any 2013 en el marc de la celebració dels divuit anys de vida de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la DGAIA (ASJTET), la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) i l’ASJTET van encarregar a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona, un estudi que analitzés l’atenció que reben els joves extutelats, l’evolució de les prestacions i serveis al llarg dels anys i la valoració de l’impacte que aquestes suposen en els joves tan actualment, com en els reptes de futur. Es va comptar amb la participació activa de membres de l’Administració i la FEPA, amb la seva implicació i lideratge en algunes de les parts del procés. Així, l’Àrea va tenir un paper fonamental en el recull de les dades quantitatives i la gestió de la base de dades de l’ASJTET, mentre que la FEPA va tenir una dedicació especial en la fase de recull d’informació qualitativa i va animar joves i professionals a participar en les entrevistes i grups de discussió. El projecte es va desenvolupar entre el mes d’octubre de 2012 i el mes de juny de 2013 i va ser publicat pel Departament de Benestar Social i Família l’any 2015.
 
 Els objectius de l’estudi eren els següents:
1. Conèixer la situació actual i l’evolució de la població atesa amb més profunditat: tendències i punts d’inflexió a partir d’un nou tractament de les dades disponibles.
2. Comprendre la situació dels joves atesos, identificant-ne els factors que faciliten els processos d’emancipació i els factors que els obstaculitzen.
3. Valorar el pas dels joves pels recursos i serveis de suport des de la perspectiva dels implicats.
4. Realitzar propostes de millora i considerar els reptes de futur.
5. Elaborar l’estudi centrat inicialment a Catalunya, però que càpiga la possibilitat de ser replicat en un futur a altres indrets del territori espanyol.
 

Últimes Notícies