Fem projectes de, amb, per a tothom

Us donem la benvinguda a la Fundació Servei Solidari, on treballem per fomentar l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d'exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant l'educació, l'emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups.


 

Servei Solidari: d'un somni a una realitatHISTÒRIA


Fa 23 anys que treballem per la igualtat d'oportunitats. Tot es va iniciar quan Servei Solidari es va constituir com a associació civil, el 18 de gener de 1993 amb el suport de l'Escola Pia de Catalunya de la mà de l'Andreu Trilla. En un principi va ser un punt de trobada i sensibilització d'exalumnes i universitaris preocupats per la defensa del dret a l'educació. 

A partir del 2002 les noves circumstàncies socials, derivades de les fortes onades migratòries que es donen a la societat catalana, s'obren noves necessitats. En aquell moment a Servei Solidari evolucionem cap a una intervenció amb el col·lectiu de persones migrades, focalitzada amb cursos de català-castellà i suport per les persones emprenedores, així mateix iniciem la participació en projectes de cooperació pel desenvolupament al Senegal i codesenvolupament a Colòmbia i Equador.

Anys després canvia la nostra forma de respondre i posicionar-nos davant de la incertesa en l'entorn i el 30 de maig de 2006 es constitueix la Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social. I com a tal, ens inscrivim en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el No.2287.NIF G-64251192.

Programes i equip professional passem a aquesta nova entitat amb els programes de Formació, Emprenedoria i el nou projecte Pont Jove, adreçat a joves extutelats. L'any 2008 es fa el relleu a la direcció de l'equip, i el Carles Gil i Saguer assumeix la gerència de la Fundació. Durant el seu període es va ampliar la nostra intervenció amb set programes, es van enfortir les eines de comunicació i captació de fons tant importants per la nostra activitat i s'engeguen campanyes com Recicla Cultura i Pàdel Solidari.

A mitjans del 2013 pren el relleu a la gerència en Ramon Francolí. Es consoliden programes com Formació Bàsica, TIC i projectes de Mentoria, així com la participació en projectes europeus. També ampliem la nostra participació en les xarxes d'entitats locals tan públiques com privades. Des del setembre de 2017 i fins a l'actualitat, emprèn la tasca de gerència en Sergi Noguera.

Com a entitat volem que tothom pugui sumar, que els nostres usuaris i usuàries, persones voluntàries i equip professional, puguin arribar a ser agents de canvi, fent-se corresponsables en la construcció d'una societat més justa. Afortunadament, els talents (en plural, perquè són diversos) estan repartits de manera aleatòria.

Tothom té la capacitat de sumar, aprofitem-ho! 
Tu també sumes!
 

REPTE

Atents a les moltes, diverses
i variades realitats. 

El repte de treballar per saber donar resposta a través dels nostres programes i amb un esperit  de transformació.

COMPROMÍS

Fer i fer-ho bé. 
Qualitat i transparència.

L'equilibri entre recursos i resultats, uns processos per a la millora i l'avaluació continua.

PERSONES

Un treball conjunt: usuàries, voluntàries i professionals.

Totes som Fundació, tothom ha de poder trobar el seu espai. Acollida i participació.

 IMPLICACIÓ

Creixement i posicionament.
 

La col·laboració amb altres entitats i organismes que facilita l'aprenentatge mutu i una major incidència social.  

  PATRONAT

President: Eduard Pini Barreiro
 
Vicepresident:
Josep Maria Canet i Capeta
 
Secretari:
Antoni Burgaya Truyàs
 
Vocal:
Sara Camps Pérez
 
Vocal:
Ernest Botargues Boté

Gerent: Sergi Noguera
      
 


 
Donat que un dels valors de Servei Solidari és la transparència en la rendició de comptes, presentem aquí un breu resum de l’exercici econòmic.

  

La memòria econòmica completa i l’informe d’auditoria externa, elaborada pel Grup Integral d’Auditors, SLP, es poden consultar aquí:   


Any 2012  Any 2013  Any 2014  Any 2015  Any 2016  Any 2017  Any 2018

 

Així com les memòries anuals d'activitats:

Any 2011  Any 2012  Any 2013  Any 2014  Any 2015  Any 2016  Any 2017
Any 2018

Servei Solidari, les dades:

En xarxa amb: Com a entitat formem part de: