Voluntariat corporatiu


Incentivar i orientar la participació lliure de les persones que formen una empresa en benefici de les necessitats socials de la societat en què treballen és sens dubte un repte cada cop més present a les empreses.

L'objectiu del voluntariat corporatiu és promoure una cultura de col·laboració, sensibilitzar a la plantilla sobre les necessitats socials d'altres col·lectius i permetre'ls descobrir els nostres valors i poder posar en pràctica la solidaritat que permet un desenvolupament més integral de les persones.

La Fundació Servei Solidari ofereix un ventall de possibilitats per a fer voluntariat corporatiu que l'empresa pot desenvolupar conjuntament als seus empleats. Entre d'altres:
 
  • Promoure el voluntariat entre l'equip professional de l'empresa (us faríem arribar un dossier amb les possibles ofertes de voluntariat més adequades als perfils que ens indiqueu)
  • Fer difusió dels projectes de la fundació on els treballadors poden portar a terme un voluntariat individual
  • Participar en el projecte Recicla Cultura
  • Animar als treballadors a col·laborar amb aportacions mínimes de les seves nòmines (teaming)
Els beneficis del voluntariat corporatiu per a les empreses són:
 
  • Contribuir al canvi de la societat implicant als seus empleats en causes solidàries
  • Increment de l'orgull de pertinença i compromís de l'empleat en l'empresa
  • Millora de la comunicació interna
  • Promoció de noves competències entre els treballadors com habilitats de lideratge i treball en equip
  • Foment d'una visió integral de l'empresa per part dels empleats
  • Possibilitat de difusió en mitjans de comunicació i millora de la imatge corporativa