Finança un dels nostres projectes


Consulteu els nostres projectes i trieu un que encaixi amb la vostra estratègia d'empresa. Feu una aportació econòmica anual (fixa o variable) i la destinarem íntegrament al finançament del projecte.

La implicació de la vostra empresa és molt important i el seu compromís amb la Fundació no es limitaria únicament a l'aportació de recursos econòmics, sinó que pot abastar també a la comunicació de la seva participació en els projectes a treballadors, clients i col·laboradors. D'aquesta manera l'empresa pot fer partícips als seus treballadors i al seu entorn professional de la seva col·laboració amb el projecte i fomentar així el sentiment de pertinença a un projecte social comú.

L'empresa disposarà d'un informe semestral de seguiment del projecte.