Sembrant Ocupació és un projecte que té l'objectiu de multiplicar les opcions d’ocupabilitat del jovent en situació de vulnerabilitat.

 

 

Es treballa a partir de l’acompanyament i el suport educatiu innovador, social i personal i en la definició i construcció d’itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral, la prospecció i la intermediació laboral, mitjançant el treball en xarxa amb els agents socials, educatius i empresarials de l’entorn.

 

El projecte


  • Espai de reforç educatiu i formació en competències transversals (digitals, socials, ciutadanes, de gènere i laborals), un cop a la setmana -grup de matí i grup de tarda- en sessions de 2:30h amb 15 minuts de pausa.
  • Orientació formativa i laboral individualitzada en la que es treballarà la vocació, les competències individuals, els objectius professionals i els itineraris de formació reglada i no reglada possibles. Es treballa a partir d’un IPI (Itinerari Personalitzat d’Inserció) per a cada jove. L’orientació pot incloure la derivació del jove a serveis transversals de l’entitat com l’aprenentatge de la llengua i l’assessorament jurídic; i a altres formacions internes o externes a l’entitat.
  • Prospecció i intermediació empresarial per facilitar la inserció en aquells casos que ho necessitin i ho demanin.

  

Xifres i indicadors


  • Formació destinada a joves d’entre 18 i 25 anys que formen part d’un col·lectiu amb dificultats d’inserció laboral, que estan realitzant una formació ocupacional (PFI, CFGM, CFGS, CP...), i que tinguin motivació i empenta per definir el seu camí professional.
 

Formulari d'inscripció


Matrícula viva.
Inscripció a través d'aquest formulari.


 


Amb el suport de: