Projecte interdisciplinari que involucra estudiants universitaris, d'FP i de Batxillerat. Està enfocat a descobrir i involucrar-se en les necessitats socials de la regió de Mataró mitjançant el treball a partir de l'Economia Social i Solidària.

 

Creiem en l'emprenedoria social!

 CONTACTE DEL PROGRAMA laia.orozco@serveisolidari.org

Amb la col·laboració i partneriat amb entitats de 6 països diferents, el projecte ofereix la possibilitat de visitar i treballar conjuntament amb d'altres joves d'Europa per tal d'arribar a solucions conjuntes sobre problemàtiques socials que comparteixen.

El projecte treballa mitjançant una fase de conscienciació: on els estudiants de les diferents escoles participants descobreixen l'entorn d'emprenedoria social de la regió de Mataró. Una fase de co-creació: on es treballa en reptes social estratègics per la ciutat mitjançant el Camp d'Innovació Social de Mataró, i finalment una fase de lideratge; on l'equip d'estudiants guanyador participa de l'experiència de visitar un altre país i descobrir i compartir el conixement en emprenedoria social.

Creiem fermament que els joves són els líders del canvi, i el treball en necessitats socials enforteix la societat del demà.


Amb la col·laboració de: 

           
                      

   

 
 

  

  

Rep novetats