SESAME PROJECT

El projecte posa en contacte joves, sistema educatiu, empreses i comunitats locals i els equipa amb una caixa d’eines i un marc de referència per promoure l’emprenedoria social com a via de transformació i millora.

Construïnt una xarxa de mentors i mentores per l'emprenedoria social a Europa

CONTACTE DEL PROGRAMA sesame@serveisolidari.org

El Projecte  SESAME (Social Entreprise by Synergy and the Added value of youth Mentoring in Europe) és el primer projecte europeu de la Fundació Servei Solidari.

És una aliança estratègica entre 7 organitzacions de 6 països: Holanda (socis promotors), Espanya, Finlàndia, Lituània, Regne Unit i Turquia, amb tres anys de durada (setembre 2014-agost 2017). SESAME tracta d’abordar problemes com l’abandonament escolar o la desocupació juvenil a través de la difusió i l’impuls de l’emprenedoria social entre l’estudiantat universitari i de formació professional. Mitjançant la mentoria i formació específica, es potencien capacitats i habilitats que promoguin la innovació i el canvi social entre el jovent europeu.

Degut a les seves característiques SESAME posa en relació dos dels programes de Servei Solidari, Emprenedoria i Mentoria.

Els objectius del projecte es concreten en una sèrie d’”intellectual outputs” o productes esperats.

  • Elaboració de material didàctic, tallers i activitats relacionats amb la temàtica de l'emprenedoria social i l'actitud   emprenedora.
  • Implementació d’un grup pilot de formació a una escola de formació professional i una universitat a cada país participant.
  • Disseny d'una metodologia específica per a la selecció de mentors/es emprenedors socials, establint parelles de mentoria amb joves estudiants i el seu suport i seguiment. - Creació d'una xarxa europea de mentors/es emprenedors/es socials.
  • Elaboració d'una caixa de d'eines online (toolkit) per mentors/es i empreses socials: bones pràctiques, materials, fòrums.
 

El projecte té 7 socis de 6 països europeus.

Cada soci estableix una relació a nivell local amb Institucions educatives de referència.

El projecte estableix una xarxa de mentors i mentores dels estudiants. Vinculats amb l’emprenedoria social i compromesos amb la visió SESAME.


Amb la col·laboració de:

   

Materials

 
.
 @projectSesame 
 
 

 

 

 

Rep novetats