Ocupabilitat


Facilitem l’ocupabilitat fomentant l’aprenentatge i l’ús de les TIC en el procés de recerca de feina:
 


RECERCA DE FEINA

Curs on treballem de forma intensiva aquells elements de les TIC (correu, Internet, webs i portals de feina) que permetin a les persones en procés de recerca de feina descobrir tots aquests elements per facilitar la seva incorporació al mercat laboral.


ORIENTACIÓ LABORAL

El Servei d'Orientació Laboral proporciona a les persones que volen una millora de la seva situació laboral un assessorament personalitzat i ajustat a les seves necessitats i interessos; mitjançant un diagnòstic de necessitats i ocupabilitat, orientació en la definició de l’objectiu professional, motivació al canvi, desenvolupament d’itinerari personalitzat i acompanyament durant el pla d’acció.


FORM-em

Grup de treball de millora de competències, habilitats socials i laborals i suport emocional. Els integrants són derivats des dels diferents espais dels nostres itineraris per la ocupabilitat. Disseny i dinamització d’accions grupals, dinàmiques de grup, role-playing, acompanyament emocional, recolzament i reforç emocional, aportació de recursos per al reforç de les actituds positives, gestió emocional per l’augment de l’autoconfiança i l’apoderament personal i reforç de la proactivitat mitjançant l’augment de la motivació personal per afrontar els canvis.


RECERCA DE FEINA TALLER SOC

Taller sorgit gràcies al conveni establert entre el SOC i la Xarxa Òmnia, de 16 hores i 11 sessions. És una introducció a la recerca de feina a través d'Internet amb la idea que el participants puguin continuar el procés iniciat amb el curs de Recerca de Feina que realitzem al Punt.

 

Formem part de: