Espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació a la comunitat a través de les TIC.
 

Contacte: tics@serveisolidari.org
 
El programa TIC té per objectiu garantir un accés global a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i evitar que ningú en quedi exclòs per motius econòmics, formatius o d’aïllament territorial. El desenvolupament i la implantació de les TIC ha exercit canvis profunds en tots els àmbits de la societat. Per això, ara més que mai calen iniciatives i accions que facilitin l’accés i la usabilitat de les eines digitals. Aquesta és la via per contribuir a generar una ciutadania activa i responsable. Els projectes formatius que oferim destaquen pel seu alt component innovador i per estar adreçats a qualsevol usuari, independentment de la seva edat, els seus coneixements previs i la seva necessitat puntual.


ACTIVITATS

 
  • Activitats formatives relacionades amb l’alfabetització digital, l’acollida 2.0 i la societat d’internet.
  • Activitats adreçades a facilitar l’ocupabilitat, fomentant l’aprenentatge i l’ús de les TIC -elements d’internet, xarxes socials i web 2.0- i el descobriment de les competències professionals i personals de les persones participants.


PROJECTES
 
  • Joves. Treballem les competències TIC dels joves per facilitar la seva incorporació al sistema educatiu reglat o al món laboral. 
  • Famílies. Formacions per trencar la bretxa tecnològica i conèixer les eines digitals per relacionar-se amb l'entorn i l’escola a famílies del projecte "Refugi" de la Fundació Benallar.
  • Ocupabilitat. Oferim formació en ocupabilitat en coordinació amb el SOC i suport individualitzat amb temes relacionats amb la recerca de feina i els tràmits administratius amb les administracions.
  • Adults. Formacions en alfabetització digital bàsica, participació, seguretat, XS i nous dispositius.
  • Gent gran. Formacions en alfabetització digital bàsica, XS, estimulació cognitiva i nous dispositius, formació online, cinefòrum i club de lectura.
 

 

Treballem en 4 grans línies d’actuació:


                          
    Aprenentatge                      Ocupabilitat                  Acció comunitària
 
      

 
Amb la col·laboració de: