"Acollida sociolingüística i ocupacional per a joves menors estrangers no acompanyats"Contacte: tastam@serveisolidari.org
 
Tasta'm és un projecte nascut al 2013 on l'acompanyament emocional integral que realitza és la clau, tot fent xarxa entre diferents entitats i recursos que acompanyen al jove. Afavoreix la inserció laboral i social, paral·lelament a la millora que experimenten els joves en la seva manera de relacionar-se amb els altres. Es realitza un curs anual adreçat a joves migrats d’entre 16 i 20 anys que, pel seu nivell de competències lingüístiques o instrumentals, no es poden incorporar ni al sistema educatiu reglat (GES, PFI o Cicles Formatius) ni al món laboral. Treballa d'una manera integral amb el centre d'acollida referent de cada jove, cosa que permet realitzar els itineraris de manera més personalitzada. 
 

Què ofereix?
 
  • Tastets de diferents oficis
  • Formació lingüística i instrumental
  • Sortides per afavorir el coneixement de la ciutat, la història i costums de la societat d'acollida
  • Participació en activitats socioculturals
  • Xerrades sobre les possibilitats formatives i visites a centres formatius
  • Orientació professional i seguiment educatiu individualitzats
  • Xerrades i tallers sobre temes d’interès per la inserció social i pel desenvolupament dels adolescents i joves
  • Acompanyament emocional a través de tutories individualitzades i atenció psicològica

Els objectius del programa van destinats a treballar l’acollida sociolingüística, les competències emocionals, les habilitats socials i el treball en equip, i també a orientar al projecte individual professional.
 


El 70% millora el nivell de coneixement de la llengua castellana i altres competències instrumentals
El 80% s’incorpora al sistema educatiu reglat iniciant un Programa de Formació i Inserció (PFI)
El 100% valora positivament el seu pas pel projecte i diu que ha après molts aspectes i de molt importants
El 94% valora que s’ha divertit aprenent, i que això motiva a continuar en el seu futur projecte formatiu

 Amb la col·laboració de: