Objectius


L'objectiu principal d'Afluents és:

Capacitar les famílies estrangeres perquè puguin acompanyar els seus fills i filles a l'escolarització, tot millorant la seva integració i potenciant l'èxit escolar. S'estructura a partir de dos eixos fonamentals:

> Famílies i escoles (potenciar l'èxit acadèmic dels i nenes)
 
 Incrementar la participació de les famílies a les escoles/AMPA
 Conèixer l'escola i el sistema educatiu
 Dotar d'eines per a l'acompanyament a l'escolaritat dels fills i filles

> Famílies i comunitat (contribuir a la cohesió social)
 
 Afavorir l'acollida
 Crear espais de relació intercultural
 Millorar l'autonomia i el coneixement de l'entorn
 Millorar el coneixement de les llengües d'acollida: català i castellà

Rep novetats