I+D


L'aplicació d'I+D dins d'aquest projecte es pot observar a través de diferents estratègies. El primer projecte és la realització del seguiment i tutoria d'un Treball de Fi de Grau de Raquel Lorenzo i Julia Soler de la Universitat Pompeu Fabra titulat: "Microcrèdits en països desenvolupats: el cas de Barcelona", ​​en què es va mesurar l'impacte econòmic i social que han tingut les nostres usuàries del projecte de microcrèdits com un cas d'estudi pioner en el desenvolupament de l'emprenedoria femenina a l'àrea de Barcelona.

El segon projecte és la realització d'un treball d'investigació per a fer una anàlisi de mercat de les diferents formacions que realitzen altres entitats innovadores en l'àmbit estatal i europeu, relacionades amb l'emprenedoria i els microcrèdits per a dones com ara L'Ente Nazionale per il Microcredito d'Italia o Progress Microfinance de Brussel·les. La finalitat de l'anàlisi és innovar en les nostres formacions sobre emprenedoria per a les nostres usuàries amb l'objectiu de proporcionar-los una formació actualitzada i de qualitat, adaptada a les necessitats específiques de cada grup.

El tercer projecte sorgeix a partir d'aquesta anàlisi de mercat. Hem creat unes càpsules formatives dinàmiques sobre emprenedoria per a les usuàries, a les quals podran accedir de forma presencial i en línia (vídeos, manuals, gravacions dels cursos). L'objectiu és innovar en les tècniques d'aprenentatge de l'emprenedoria d'una manera dinàmica. Els materials en línia estaran oberts a tothom. A més, paral·lelament, estarem fomentant l'ús de les TIC com a eina de treball dins de cada grup.


 

Rep novetats