FAQS

A continuació trobaràs un recull de les preguntes més freqüents:
 
 A qui va adreçat?
 
El projecte va dirigit principalment a persones provinents d'altres països amb dificultats econòmiques, socials, legals i d'adaptació a la cultura d'aquí.
 
 Es pot participar de manera individual?
 
Aquest projecte va adreçat a comunitats de persones migrants, ja que inclou activitats i tallers en grup. Si pots reunir a uns quants amics estarem encantats que hi participin, si queden places.
 
 El projecte és gratuït?
 
Si, ja rep finançament. A més, tant la constitució de la Comunitat Autofinançada com les activitats a realitzar són gratuïtes.l projecte va dirigit principalment a persones provinents d'altres països amb dificultats econòmiques, socials, legals i d'adaptació a la cultura d'aquí.
 
 Quin compromís assolim els participants?
 
La creació de la Comunitat Autofinançada i l’assistència al 80% de les activitats que es desenvolupin.
 
 Així doncs, es tracta de fer un fons comú?
 
No. Una Comunitat Autofinançada és un petit banc on tothom és soci i client a la vegada. S’estalvia per poder donar préstecs a qui ho necessiti. Tanmateix, l'objectiu del nostre projecte és donar-vos eines (econòmiques, jurídiques, socials i de suport familiar) que us ajudin a millorar la vostra situació a mitjà i curt termini. També cerca millorar el coneixement de l’entorn i de les persones d’altres grups i procedències, incloent-hi les autòctones.

Rep novetats