Finançament


A Espai Emprèn no actuem com a entitat financera, sinó que donem accés a crèdit a partir dels nostres col·laboradors, però mai és una decisió nostra l'acceptació o la denegació d'aquest.

Espai Emprèn no finança directament els projectes però fa intermediació financera a través de diverses entitats:
       

         ASCA                                          MicroBank                               Fundació Oportunitas
 
                                                                                        
                 
                 

         ACAF                                           CoopHalal