Canal de denúncies

 

CONTACTE DEL CANAL
canaldedenuncies@serveisolidari.org


Servei Solidari disposa d’un canal de denúncies protocol·litzat per tal garantir la transparència i el rendiment de comptes, identificant conductes que poguessin ser irregulars i tingudes en compte com a pautes a evitar. També disposem de protocols de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'entorn laboral, en el marc de la Llei d’Igualtat i d’assetjament entre iguals, que podreu trobar a l’apartat de documents d’aquesta web.

Per gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça canaldedenuncies@serveisolidari.org oberta a tothom, i garantim que actuarem amb transparencia, confidencialitat, objectivitat, impacialitat i de bona fe.